Saghuset med Serra båndsag - hvor det kan sages stokker på 16 meter og med diameter opptil 1,3 meter!

saghuset

Solid utemøbel laget av grov gran med bord og benker i ett samt frittstående benker:

utemobelogbenker

Solid utemøbel med vel 3 meter lengde og med 130 mm tykkelse:

volvo6300

Volvo 6300 gravelaster med Ilsbo krattknuser / kantklipper


 

På søk etter spesielt lange lengder, spesielle dimensjoner eller kanskje rimelige standarddimensjoner av skurlast ?

Trenger du / dere et solid utemøbel? Jeg produserer utemøbler på bestilling. Jamfør bilder og priser på egen side!

Kantklipping, krattknusing, kantslått, klipping, etc. langs skogsveger, vegkanter, åkerkanter, hager, etc. i innlands distriktet utføres også - se nærmere info under nyheter og leiekjoring

Søkeord; Kantklipper, krattknuser.

Sagbruket / virksomheten er lokalisert i Snertingdal ca 20 km fra Gjøvik sentrum.

Bjørn Sag og Skog ble startet som en videreføring av mitt skogbruk i år 2001. På saga videreforedles noe eget tømmer til lager og materialer på bestilling fra forskjellige typer kunder.

 

KONTAKT INFO:

Bjørn Håvel Lønnum

Brisklia 16, 2827 Hunndalen

Telefon: 911 56 514

E-mail: Bjørn Håvel Lønnum

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
           
Free counter and web stats